Matura matematyka podstawowa SIERPIEŃ 2023

Każda krawędź graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość równą 6. Oblicz cosinus kąta nachylenia dłuższej przekątnej tego graniastosłupa do płaszczyzny podstawy graniastosłupa. Zapisz obliczenia.

Każda krawędź graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość równą 6. Oblicz cosinus kąta nachylenia dłuższej przekątnej tego graniastosłupa do płaszczyzny podstawy graniastosłupa. Zapisz obliczenia. Read More »

Matura matematyka podstawowa SIERPIEŃ 2023

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) punkt A=(−1,−4) jest wierzchołkiem równoległoboku ABCD. Punkt S=(2,2) jest środkiem symetrii tego równoległoboku. Długość przekątnej AC równoległoboku ABCD jest równa:

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) punkt A=(−1,−4) jest wierzchołkiem równoległoboku ABCD. Punkt S=(2,2) jest środkiem symetrii tego równoległoboku. Długość przekątnej AC równoległoboku ABCD jest równa: Read More »

Matura matematyka podstawowa SIERPIEŃ 2023