Dany jest trapez równoramienny ABCD, w którym podstawa CD ma długość 66, ramię AD ma długość 44, a kąty BAD oraz ABC mają miarę 60° (zobacz rysunek).

Dany jest trapez równoramienny ABCD, w którym podstawa CD ma długość 66, ramię AD ma długość 44, a kąty BAD oraz ABC mają miarę 60° (zobacz rysunek).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *