Matura matematyka podstawowa 2023 czerwiec

Funkcja liniowa f jest określona wzorem f(x)=−x+1. Funkcja g jest liniowa. W prostokątnym układzie współrzędnych wykres funkcji g przechodzi przez punkt P=(0,−1)i jest prostopadły do wykresu funkcji f. Wzorem funkcji g jest:

Funkcja liniowa f jest określona wzorem f(x)=−x+1. Funkcja g jest liniowa. W prostokątnym układzie współrzędnych wykres funkcji g przechodzi przez punkt P=(0,−1)i jest prostopadły do wykresu funkcji f. Wzorem funkcji g jest: Read More »

Matura matematyka podstawowa 2023 czerwiec