Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n≥1 liczba (2n+1)2−1 jest podzielna przez 8.

Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n≥1 liczba (2n+1)2−1 jest podzielna przez 8. Read More »

Matura matematyka podstawowa maj 2023