30 najpotrzebniejszych czasowników w języku angielskim i ich tłumaczenie na polski

Język angielski jest jednym z najważniejszych języków na świecie, a znajomość kluczowych czasowników może znacząco ułatwić komunikację. Poniżej przedstawiamy listę 20 najpotrzebniejszych czasowników w języku angielskim wraz z ich tłumaczeniem na polski. Zapamiętanie ich pomoże w codziennych rozmowach oraz w nauce angielskiego na wyższym poziomie.

1. Be – być

Czasownik „be” jest podstawowym czasownikiem, który używamy do określania stanu lub istnienia.

 • I am a student. (Jestem studentem.)

2. Have – mieć

Czasownik „have” wyraża posiadanie czegoś.

 • She has a cat. (Ona ma kota.)

3. Do – robić

„Do” jest używane do wyrażania wykonywania czynności.

 • They do their homework every day. (Oni robią swoje zadania domowe codziennie.)

4. Say – mówić

„Say” oznacza przekazywanie słów lub informacji.

 • He says hello. (On mówi cześć.)

5. Get – dostać, otrzymać

„Get” może oznaczać zdobycie czegoś lub otrzymanie.

 • I got a gift. (Dostałem prezent.)

6. Make – robić, tworzyć

„Make” oznacza tworzenie lub wykonywanie czegoś.

 • She makes cakes. (Ona robi ciasta.)

7. Go – iść

„Go” używamy do wyrażenia przemieszczania się.

 • We go to school. (Chodzimy do szkoły.)

8. Know – wiedzieć, znać

„Know” oznacza posiadanie wiedzy na jakiś temat.

 • He knows the answer. (On zna odpowiedź.)

9. Think – myśleć

„Think” oznacza proces myślenia lub rozważania.

 • I think it’s a good idea. (Myślę, że to dobry pomysł.)

10. Take – brać

„Take” oznacza chwycenie lub zabranie czegoś.

 • She takes the bus to work. (Ona jeździ autobusem do pracy.)

11. See – widzieć

„See” oznacza postrzeganie wzrokowe.

 • Can you see the stars? (Czy widzisz gwiazdy?)

12. Come – przychodzić

„Come” oznacza zbliżanie się do kogoś lub czegoś.

 • Come here, please. (Przyjdź tutaj, proszę.)

13. Want – chcieć

„Want” oznacza pragnienie czegoś.

 • I want a new phone. (Chcę nowy telefon.)

14. Look – patrzeć

„Look” oznacza skierowanie wzroku na coś.

 • Look at the sky. (Patrz na niebo.)

15. Use – używać

„Use” oznacza wykorzystywanie czegoś do konkretnego celu.

 • Can I use your pen? (Czy mogę użyć twojego długopisu?)

16. Find – znaleźć

„Find” oznacza odkrycie lub odnalezienie czegoś.

 • She found her keys. (Ona znalazła swoje klucze.)

17. Give – dawać

„Give” oznacza przekazywanie czegoś komuś.

 • He gives her flowers. (On daje jej kwiaty.)

18. Tell – powiedzieć

„Tell” oznacza przekazywanie informacji ustnie.

 • Tell me the truth. (Powiedz mi prawdę.)

19. Work – pracować

„Work” oznacza wykonywanie pracy.

 • They work in an office. (Oni pracują w biurze.)

20. Call – dzwonić, nazywać

„Call” oznacza kontaktowanie się telefonicznie lub nazywanie kogoś.

 • I will call you later. (Zadzwonię do ciebie później.)

21. Wake up – budzić się

Czasownik „wake up” oznacza moment, gdy przestajemy spać i zaczynamy dzień.

 • I wake up at 7 AM. (Budzę się o 7 rano.)

22. Get up – wstawać

„Get up” oznacza fizyczne wstanie z łóżka po przebudzeniu.

 • She gets up quickly. (Ona wstaje szybko.)

23. Brush – myć (zęby)

„Brush” jest często używany w kontekście mycia zębów.

 • He brushes his teeth twice a day. (On myje zęby dwa razy dziennie.)

24. Eat – jeść

„Eat” oznacza spożywanie posiłku.

 • We eat breakfast together. (Jemy razem śniadanie.)

25. Drink – pić

„Drink” oznacza spożywanie napoju.

 • She drinks coffee in the morning. (Ona pije kawę rano.)

26. Go – iść, jechać

„Go” jest używane do opisywania przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego.

 • They go to work by bus. (Oni jeżdżą do pracy autobusem.)

27. Work – pracować

„Work” oznacza wykonywanie obowiązków zawodowych.

 • I work from 9 to 5. (Pracuję od 9 do 17.)

28. Study – uczyć się

„Study” oznacza poświęcanie czasu na naukę.

 • He studies for his exams every evening. (On uczy się do egzaminów każdego wieczoru.)

29. Cook – gotować

„Cook” oznacza przygotowywanie jedzenia.

 • She cooks dinner for her family. (Ona gotuje obiad dla swojej rodziny.)

30. Sleep – spać

„Sleep” oznacza stan odpoczynku, w którym spędzamy noc.

 • They sleep for eight hours. (Oni śpią przez osiem godzin.)

Podsumowanie

Znajomość tych 30 najpotrzebniejszych czasowników w języku angielskim znacznie ułatwi komunikację w różnych sytuacjach życiowych. Regularne używanie ich w rozmowach pomoże w ich zapamiętaniu oraz zrozumieniu, co jest kluczem do płynnego posługiwania się językiem angielskim.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *