W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) punkt A=(−1,−4) jest wierzchołkiem równoległoboku ABCD. Punkt S=(2,2) jest środkiem symetrii tego równoległoboku. Długość przekątnej AC równoległoboku ABCD jest równa:

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) punkt A=(−1,−4) jest wierzchołkiem równoległoboku ABCD. Punkt S=(2,2) jest środkiem symetrii tego równoległoboku. Długość przekątnej AC równoległoboku ABCD jest równa:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *