Masa m leku L zażytego przez chorego zmienia się w organizmie zgodnie z zależnością wykładniczą m(t)=m0⋅(0,6)0,25t, gdzie:m0 – masa (wyrażona w mg) przyjętej w chwili t=0 dawki leku,t – czas (wyrażony w godzinach) liczony od momentu t=0 zażycia leku.

Masa m leku L zażytego przez chorego zmienia się w organizmie zgodnie z zależnością wykładniczą m(t)=m0⋅(0,6)0,25t, gdzie:m0 – masa (wyrażona w mg) przyjętej w chwili t=0 dawki leku,t – czas (wyrażony w godzinach) liczony od momentu t=0 zażycia leku.

Chory przyjął jednorazowo lek L w dawce 200mg. Oblicz, ile mg leku L pozostanie w organizmie chorego po 12 godzinach od momentu przyjęcia dawki. Zapisz obliczenia.

korepetycje online

Liczby m(2,5), m(4,5), m(6,5) w podanej kolejności tworzą ciąg geometryczny. Oblicz iloraz tego ciągu. Zapisz obliczenia.

Sprawdź naszą grupę maturalną na facebooku! Zapisz się na korepetycje online!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *